Menu Close

Läänemaa Põlisrahvaga Liitumine

Läänemaa Põlisrahvaga Liitumine

Läänemaa Põlisrahvaga Liitumine

Liitumisega toetan Läänemaa põlisrahva enesemääramist.

Läänemaa põlisrahva andmebaas aitab kaasa läänlaste enesemääramisele tunnustatud põlisrahvana. Kihelkondlikult ja maakonniti on aluseks 1920 aasta maakondade piirid koos kihelkondadega (kihelkonnad kaotati 1924 a.), need olid aluseks Vabadusõja järgsetele arengutele ja teistsuguste olude korral saanuks tekkida riik põlisrahvaste maadel maakondade liiduna Šveitsi Konföderatsiooni eeskujul. Läks aga teisiti, tänane riik avatud kodanikuühiskonnana eitab siinsete põlisrahvaste olemasolu ja on andnud kõigile siia asunud inimestele õiguse otsustada meie elukorralduse üle ning muuta Maade/maakondade piire hetke huvidest lähtudes.

Liituja andmeid me ei avalda ja tagame nende konfidentsiaalsuse. Andmete avalik kasutamine toimub ainult liituja loa korral, mille ta saab lisada avalduse juurde endast kirjutades.

Sisestage enda e-posti aadress, et saaksime Teile saata täiendavat teavet Läänemaa põlisrahva kohtumiste, plaanide ja tegemiste kohta!
Valige oma kodukihelkond, millega olete enim seotud või millega tunnete kõige tugevamat sidet.
Pean ennast Selle Maa Rahvaks, väärtustan seda Maad ja Rahvast
Luban enda kontaktandmeid kaasmaalastele jagada
Palun kinnita enese seos ülal valitud kodukihelkonnaga, valida saab ainult ühe:
Eralda komaga
Eralda komaga
Eralda komaga
Siia võite kirjutada endast ja oma esivanematest. Mida olete neilt õppinud, mis elutarkust nad Teile on pärandanud? Milline on olnud nende panus kodukihelkonnas?